தகவல்கள்

  • MANNAIMART மன்னை சந்தை - அழகான கைப்பேசி மற்றும் கைப்பேசி உறைகளை எங்கள் இணையம் மூலம் நீங்கள் எளிதில் பெறலாம்.
  • இந்த வசதி மன்னார்குடி மற்றும் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள பகுதிகளுக்காக மட்டும் உருவாக்கப்பட்ட இணையதள சேவை.
  • உங்களுக்கு தேவைப்படும் mobile மற்றும் mobile Accessories எங்களின் what's up [8838 696767] மூலமும் தெரிவிக்கலாம்.
  • Order செய்த 0-5 நாட்களில் DELIVERY செய்யப்படும்.
MOBILE PHONE

Redmi K20 (128 GB ROM) (6 GB RAM)

Rs. 24499 .00

Highlights


கிடைக்கும் நிறங்கள்
No image