தகவல்கள்

  • MANNAIMART மன்னை சந்தை - அழகான கைப்பேசி மற்றும் கைப்பேசி உறைகளை எங்கள் இணையம் மூலம் நீங்கள் எளிதில் பெறலாம்.
  • இந்த வசதி மன்னார்குடி மற்றும் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள பகுதிகளுக்காக மட்டும் உருவாக்கப்பட்ட இணையதள சேவை.
  • உங்களுக்கு தேவைப்படும் mobile மற்றும் mobile Accessories எங்களின் what's up [8838 696767] மூலமும் தெரிவிக்கலாம்.
  • Order செய்த 0-5 நாட்களில் DELIVERY செய்யப்படும்.
TEMPERED GLASS

HUAWEI P30 PRO FULL TEMPERED GLASS

Rs. 199 .00

Product description

MANNAIMART Gives your Phone the best protection with the MANNAIMART Products are Made of elegant Material.

Product information

Technical Details

Brand ELICA
Model Huawei P30 Pro
Model Name Huawei P30 Pro
Item Weight 299 g
Package Dimensions 20 x 10 x 10 cm
Item model number Huawei P30 Pro
Compatible Devices Huawei P30 Pro
Additional Features perfect Compatiblity, Full Paste, Scratch Resistant, Protects the Device, Full Glue
Included Components 1 Tempered Glass
Material Tempered Glass
   

FEEDBACK:

Your positive feedback is very important for us so, please leave a positive feedback along with 5 stars rating for each feedback parameter.
For any reason if you are not satisfied with your purchase, then please give us a chance to resolve the problem before leaving a neutral or negative feedback..
 

 


கிடைக்கும் நிறங்கள்
நிறங்கள் இல்லை
No image