தகவல்கள்

  • MANNAIMART மன்னை சந்தை - அழகான கைப்பேசி மற்றும் கைப்பேசி உறைகளை எங்கள் இணையம் மூலம் நீங்கள் எளிதில் பெறலாம்.
  • இந்த வசதி மன்னார்குடி மற்றும் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள பகுதிகளுக்காக மட்டும் உருவாக்கப்பட்ட இணையதள சேவை.
  • உங்களுக்கு தேவைப்படும் mobile மற்றும் mobile Accessories எங்களின் what's up [8838 696767] மூலமும் தெரிவிக்கலாம்.
  • Order செய்த 0-5 நாட்களில் DELIVERY செய்யப்படும்.
TEMPERED GLASS

CELKON SMART 4G FULL TEMPERED GLASS

Rs. 199 .00

Product description

       Protects Your Item From Screen Damage And Absorbs Ultimate Shocks When Required. Screen Protector Prevents Your Item's Screen From Getting Scratched. Film Is Totally Clear - No Haziness - No Bubbles - Less Glare. Ultimate Shock Absorption And Non-Slip Grip. Easy To Apply As It Is Made To Exact Shape And Dimensions Of The Item'S Screen.

Product information

Technical Details

Item model number TEM3UT4A1351P1
   

FEEDBACK:

Your positive feedback is very important for us so, please leave a positive feedback along with 5 stars rating for each feedback parameter.
For any reason if you are not satisfied with your purchase, then please give us a chance to resolve the problem before leaving a neutral or negative feedback..
 

 


கிடைக்கும் நிறங்கள்
நிறங்கள் இல்லை
No image