தகவல்கள்

  • MANNAIMART மன்னை சந்தை - அழகான கைப்பேசி மற்றும் கைப்பேசி உறைகளை எங்கள் இணையம் மூலம் நீங்கள் எளிதில் பெறலாம்.
  • இந்த வசதி மன்னார்குடி மற்றும் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள பகுதிகளுக்காக மட்டும் உருவாக்கப்பட்ட இணையதள சேவை.
  • உங்களுக்கு தேவைப்படும் mobile மற்றும் mobile Accessories எங்களின் what's up [8838 696767] மூலமும் தெரிவிக்கலாம்.
  • Order செய்த 0-5 நாட்களில் DELIVERY செய்யப்படும்.
TEMPERED GLASS

GIONEE A1 PLUS TEMPERED GLASS

Rs. 199 .00

Product description

 

Discription:-

G-POWER Premium Quality Tempered Glass and Installation Kit Comes in Safe Transit Proof Packaging For Durability, Reliability & complete Customer Satisfaction.

Features Includes:- Tampered Glass comes with 2.5D 0.3mm Flexible Tempered Glass Hardness Strength Tempered Glasses are High Definition Optical Clear, Natural Screen View and Protect your Eyes, G-POWER Tampered Glasses are Anti Oil Resist Fingerprint or Oil Stains and it also Protects your eyes.

Key Features:-

2.5D 0.3mm Flexible Tempered Glass

Crystal Glossy Look

Mainly Covers Display Screen

Optimal Touch Sensitivity

Scratch Proof

Shatter-Proof

Smooth Curved Edges

Shock Protection

Additionally, it also comes with an additional layer to make it shatter-proof. The 100% bubble-free technology ensures that you can easily install the tempered glass yourself without any issue.

Curved edges & High touch sensitivity with increased smoothness, With surface hardness and chemical resistance to scratches and corrosion. Self Installation Instructions: Two Minute Self-Installation Instruction available on box. Tempered glass Strength, High Definition, Anti Oil Resist, Bubble Free Installation.

1 year manufacturer warranty for G-POWER Tempered Glass.


Product information

Technical Details

Brand G-POWER
Product Dimensions 10 x 1 x 19 cm
Item part number KEYR170
Batteries Included No
Batteries Required No
Material Tempered_Glass
   

FEEDBACK:

Your positive feedback is very important for us so, please leave a positive feedback along with 5 stars rating for each feedback parameter.
For any reason if you are not satisfied with your purchase, then please give us a chance to resolve the problem before leaving a neutral or negative feedback..
 

 


கிடைக்கும் நிறங்கள்
நிறங்கள் இல்லை
No image